Konst och konstnärer på Youtube

Görs en snabb googling så framkommer att konst definierats olika i olika tider. En lexikalisk definition lyder att konst handlar om att omvandla något för att ta det till en ny nivå av tillfredställelse hos betraktaren. Fler definitioner påpekar också att konst kräver en speciell färdighet samt ses som en kulturyttring. Andra definitioner vill också betona det individuella i konst. Något som blir en tolkning hos den enskilde individen. Kanske är det detta som blivit det fängslande med konsten som fenomen. I konsten kan vi eventuellt komma närmare andra människors tankar och idéer. Det skulle kunna bli som att klä sig i andras kläder och med de ovanstående definitioner skulle även språket kunna betraktas som en konstform. I och för sig gör den kanske ofta inte detta.Med språket skulle det gå att se att en omvandling görs. Vi iakttar något, och omvandlar sedermera detta till en egen tolkning, en tolkning som baseras på vad vi tagit till oss av vad vi sett. Vad vi haft förmåga att se och kunnat förstå. Denna tolkning kan därefter sägas omvandlas till ord i vårt språk. Om vi ska försöka bena ut vad konst då mer frekvent och normalt brukar innebära så kan just begreppet kultur eventuellt vara vägvisande. En kultur skulle eventuellt kunna ses som populära aktiviteter som utförs. Väger vi ihop alla definitioner får vi något populärt i en kultur där något omvandlats till något nytt.

Youtubers språkliga konsthantverk

PewDiePie tidens mest kända youtuber

Youtubers skulle kunna exemplifiera en konstform som lever upp till dessa definitioner. Detta är en kulturyttring som blivit populär på senaste bland unga. På flertalet olika sätt manipulerar de sitt innehåll för att göra det så tillfredställande som möjlig till användaren. Betraktare får se hur youtubers exempelvis centrerar ett innehåll kring en humoristisk framtoning för att ge sina tolkningar och syn på livet. För den som ser klippen kan detta bli som att beskåda tavlor på ett museum. Ett museum vars tavlor ofta är skapade av unga och vi får en inblick i deras liv. På Youtube rör sig det konstnärliga ofta om språket. Att bli en duktig Youtuber kräver troligtvis inte bara unika tolkningar av sin omvärld, utan någon som också förmår att locka till sig en målgrupp via språket. Det unika med språket skulle kunna sägas vara den dubbelsidiga yttring av tolkningar som språket är i behov av.Någon människa gör en tolkning av sin omvärld och behöver förmå att få den som lyssnar att göra en så lik tolkning som möjligt av det personen säger och vad den personen de fakto tänkte från början. I beteendevetenskaplig forskning brukar detta kallas för inter- (mellan) subjektivitet (personer) med andra ord tolkningar mellan personerna. Inom en teori för inlärning som heter sociokulturell teori så bedöms språket som det absolut viktigaste vid inlärning. Kanske kan Youtube vara början på en ny konstform som är här för att stanna. En konstform som eventuellt kan ge de unga ett bredare intellekt och eventuellt vuxna en inblick i de unga människornas sätt att se på världen.