Vedic Art – kravlöst måleri

Så gott som alla barn tycker om att rita och måla. För en del fortsätter det upp i vuxen ålder men för väldigt många slutar kreativiteten inom området när man kommer till skolan och får höra av bildläraren att ens alster inte är bra nog.

Vedic Art – kravlöst måleri

Tyvärr tror alldeles för många av oss på vad bildläraren säger och istället för att strunta i det och fortsätta måla, slutar vi och är övertygade om att vi inte kan trots att längtan efter penslar och färger finns där inom oss. Känns det igen? I så fall ska du definitivt ta en titt på det som kallas för Vedic Art. Vedic Art är en metod och ett pedagogiskt förhållningssätt som den svenske konstnären Curt Källman utarbetade då han tidigt i sin karriär påbörjade sin inre resa för att hitta ett sätt att helt kravlöst uttrycka sig i sin konst och på målarduken. Grunden i Vedic Art är principerna, ”De 17 vediska principerna för konsten och livet”, som Curt Källman fick namnet på när han 1974 spenderade tid tillsammans med den indiske meditationsläraren Maharishi Mahesh Yogi. Utifrån dessa utarbetade Curt Källman sedan de skapande aktiviteter och pedagogiska förhållningssätt som ingår i Vedic Art.

Namnet Vedic Art och de 17 principerna


Curt Källman döpte sin metod till Vedic Art och det är en modern, svenska metod som grundades som en formell utbildning i Sverige 1988. Metodens grundsyn är att alla människor har en stor skaparkraft och kunskap inom oss själva från det att vi föds. Måleriet är ett viktigt redskap som vi kan använda för att ta fram de här inre resurserna så att vi kan använda dem på ett konkret sätt både i konsten och livet i allmänhet. Det enda sättet att få tillgång till och lära sig de 17 principerna är att gå en kurs i Vedic Art för en utbildad Vedic Art-lärare. Metodens stryka är att den fungerar lika bra för dem som aldrig har målat tidigare som etablerade konstnärer.

Namnen på de 17 principerna kommer från en muntlig tradition inom den indiska vedafilosofin, en muntlig tradition som länge varit helt okänd för utomstående. När Curt Källman fick kännedom om principerna 1974 använde han dem för att arbeta fram den unika Vedic Art-metoden. Tillsammans med de skapande aktiviteterna i grundkursen och Curt Källmans unika förhållningssätt till konsten, utgör de 17 principerna grunderna i Vedic Art.
De skapande aktiviteterna öppnar vårt inre seende, kompletterar principerna och hjälper oss att fokusera på personlig utveckling. Under kurserna får deltagarna verktyg som de kan använda för att utforska sitt skapande uttryck, mötet mellan den som skapat och det som skapats kan ge en känsla av djup förening. Vissa uttrycker det som att principerna har blivit en karta eller kompass till deras kreativa resa.

Vedic Art går på djupet

I alla tider har konstnärer längtat efter att uttrycka sig personligt och förmedla ett unikt budskap och sanning i sina alster. När en person skapar utan ansträngning försvinner ofta både tid och rum och personen blir mer närvarande i nuet, något som gör det lättare för personen i fråga att uttrycka sitt innersta. Det handlar om att öppna det kreativa seendet och våga, för bortom begränsningarna väntar glädje, kunskap och skönhet.


Vedic Art går på djupet